AUDYT

Nieodłącznym elementem oceny rzeczywistego poziomu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami obowiązującego prawa jest audyt. Pozwala on, dokładnie określić rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, zidentyfikować obszary wymagające zmiany oraz zaplanować działania wdrożeniowe.

Podstawowe elementy audytu:

1) Audyt przygotowawczy do RODO – zweryfikowanie kluczowych dla bezpieczeństwa danych osobowych obszarów oraz diagnoza uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

2) Rekomendacja dalszych działań – kompleksowe podejście do nadchodzących zmian, ze wskazanie rozwiązań umożliwiających usunięcie zdiagnozowanych uchybień

3) Koordynacja wdrażania planu naprawczego

Dokładny plan i harmonogram audytu zostaną ustalone w porozumieniu z przedstawicielami organizacji i dostosowane do ich potrzeb.

Zapraszamy do współpracy oraz darmowych prezentacji naszych usług: biuro@doaudit.pl

Kiedy warto zrobić audyt danych osobowych?

Audyt pod kątem ochrony danych osobowych to usługa, która może okazać się przydatna w każdym przedsiębiorstwie. Praktycznie wszystkie firmy gromadzą bowiem dane osobowe i je przetwarzają. Różna jest tylko skala tych działań oraz ich charakter. Audyt RODO pomaga między innymi w ustaleniu newralgicznych obszarów, w których należy wzmocnić ochronę danych. Takie działanie pozwala zająć się naprawą niewłaściwie funkcjonujących systemów, nim na firmę zostaną nałożone kary RODO.

Audyt RODO, czyli pomoc we wdrożeniu zmian

Audyt danych osobowych stanowi pierwszy krok ku skutecznemu wdrożeniu planu naprawczego. Za każdym razem przeprowadzamy szczegółową analizę i razem z klientem ustalamy kolejne działania. Naszą siedzibą jest Warszawa, jednak zapraszamy do kontaktu również firmy spoza stolicy.