INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Od dnia 25 maja 2018 r. rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywają inspektorzy ochrony danych (IOD). Zadaniem inspektorów ochrony danych jest działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych.

Decydując się na podjęcie współpracy w ramach outsourcingu Inspektora Ochrony Danych otrzymują Państwo pełną opiekę od strony ochrony danych osobowych.

Korzyści

Całkowite scedowanie obowiązków związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji na naszą firmę w tym m.in.:

  • bieżące monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia oraz przepisów związanych z ochroną danych
  • stała gotowość do przyjęcia inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego
  • przeprowadzanie szkoleń
  • prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji

Zapraszamy do współpracy oraz darmowych prezentacji naszych usług: biuro@doaudit.pl

Inspektor ochrony danych – zakres działania

Inspektor ochrony danych wspiera realizowanie przez firmę poszczególnych elementów RODO. Prowadzi między innymi rejestr czynności przetwarzania danych, na bieżąco sprawdza czy spełniane są wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie. Kontroluje przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych. IOD jest specjalistą, który dogłębnie zna RODO i inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, a także potrafi dobrać działania do potrzeb konkretnej firmy.

Skuteczna ochrona danych osobowych

Nie każde przedsiębiorstwo ma prawny obowiązek powołania inspektora ochrony danych. Nawet, gdy jest to fakultatywne, warto jednak rozważyć IOD outsourcing. Dzięki niemu mają bowiem Państwo większą pewność, co do tego, że ochrona danych osobowych w Waszym przedsiębiorstwie jest na najwyższym poziomie. Polecamy nasze usługi w mieście Warszawa i w całej Polsce.